English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı

Tanıtım

Değerli Meslektaşlarımız ve Kıymetli Paydaşlarımız,

 

Dünyada ekonomik, sosyal, politik ve teknolojik alanlar başta olmak üzere pek çok alanda sürekli değişimler söz konusudur. Bu değişimler, bireyler, toplum, firmalar ve ülkeler üzerinde farklı kanallardan pek çok fırsat ve tehdidi de beraberinde getirmektedir.

Dünyada ekonomik, sosyal, politik ve teknolojik değişimlerin sebepleri ve sonuçlarının bilimsel bir çerçeveden analiz edilmesi mevcut değişimin dinamiklerinin daha sağlıklı anlaşılmasına, geleceğin daha sağlıklı öngörülmesine ve karar vericiler tarafından daha doğru politika ve stratejiler geliştirilmesine katkı yapacaktır.

Bu çerçevede, “Dünyada Ekonomik, Sosyal, Politik ve Teknolojik Gelişmeler ve Etkileri” olarak temasını belirlediğimiz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı 5-6 Temmuz 2021 Tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecektir.   

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı’na katılımınız bizi onurlandıracaktır.

 

Saygılarımızla

 

Prof.Dr. Ercan SARIDOĞAN

Düzenleme Kurulu Başkanı

 

Konferansa tam metin bildiri ile katılan araştırmacılar için aşağıdaki yayın imkanları sunulmuştur:

1. Uluslararası Editöryal Kitapta Bölüm Yazarlığı

( Yayınevi: EKİN Basım Yayın; https://www.ekinkitap.com/ )

2. Fakültemiz Endeksli Dergilerinin Konferans Özel Sayılarında Makale Yayını

2.1. Yönetim Bilimleri Dergisi (Endeksler: TRDizin, Index Copernicus, EBSCO …)

(https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuybd)

2.2. Biga İİBF Dergisi  (Endeksler:  Index Copernicus, ASOS …) (http://biibf.dergi.comu.edu.tr/)

2.3. Bilim Teknoloji Yenilik Ekosistemi Dergisi (Endeksler:  Index Copernicus, ASOS …)(http://bityed.dergi.comu.edu.tr/)

2.4. Uluslararası Uygulamalı Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (http://uueyad.dergi.comu.edu.tr/)

2.5. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Veri Analizi Dergisi (https://biibf.comu.edu.tr/ekonometri-r19.html)

3. Konferans ISBN’li Tam Metin Kitapçığında Tam Metin Bildiri Yayını

4. Konferans Özet Metin Kitapçığında Bildiri Özet Yayını