English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı

Ana ve Alt Temalar

KONFERANS ANA TEMASI VE ALT KONU BAŞLIKLARI

 

Konferans Ana Teması:

“Dünyada Ekonomik, Sosyal, Politik ve Teknolojik Gelişmeler ve Etkileri”

 

Konferans Alt Konu Başlıkları:

Aşağıdaki başlıklarla sınırlı olmamakla birlikte öne çıkan başlıklar verilmiştir.

 • Açık ve Uzaktan Öğrenme
 • Avrupa Birliği
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Bilim Teknoloji Politikaları
 • Bilimsel Gelişmeler
 • Bölgesel Çalışmalar
 • Bölgesel Çatışmalar
 • Büyük Veri Yönetimi
 • COVID-19 Pandemisi
 • Çalışma Ekonomisi
 • Değişim Ekonomisi
 • Denetim
 • Dünya Ekonomisi
 • Ekonometri
 • Ekonomi Politikaları
 • Ekonomik Krizler
 • Endüstri 4.0
 • Enerji Politikaları
 • E-Ticaret
 • Finans
 • Finansal Krizler
 • Finansal Sistem
 • Girişimcilik
 • Hukuk
 • İktisadi Büyüme
 • İktisadi Dalgalanmalar
 • İktisadi Düşünce
 • İktisat Tarihi
 • İşletme
 • İşsizlik
 • Kadın Çalışmaları
 • Kamu Teşvikleri
 • Kamu Yönetimi
 • Kent ve Çevre Politikaları
 • KOBİ’ler
 • Küresel Çatışmalar
 • Küresel Ekonomik sistem
 • Küresel Finansal Sistem
 • Küresel Rekabet Yönetimi
 • Makro İktisat
 • Maliye
 • Mikro İktisat
 • Muhasebe
 • Muhasebe
 • Nicel Karar Yöntemleri
 • Pazarlama
 • Rekabet Yönetimi
 • Reklamcılık
 • Sağlık Ekonomisi
 • Savunma Sanayi
 • Sektörel Analizler
 • Sektörel Politikalar
 • Siyasal Düşünceler
 • Siyasal Hayat ve Kurumlar
 • Siyaset Bilimi
 • Siyasi Tarih
 • Sosyal Bilimlerde Yöntem
 • Sosyal Bilimlerin Geleceği
 • Sosyal Hizmet
 • Sosyal Politika
 • Sosyal Politikalar
 • Sosyal Psikoloji
 • Sosyoloji
 • Teknoloji Politikaları
 • Teknolojik Gelişmeler
 • Turizm
 • Türkiye Ekonomisi
 • Uluslararası Göç
 • Uluslararası İktisat
 • Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası Rekabet
 • Uluslararası Ticaret
 • Üretim ve Operasyon Yönetimi
 • Veri Analitiği
 • Yenilikçilik
 • Yerel Yönetimler
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Yönetim ve Strateji
 • Yükseköğretim Çalışmaları