English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı

Katılım Ücreti

 

Bildiri ücretlerinin, aşağıdaki tablo doğrultusunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi adı ile Ziraat Bankası Onsekiz Mart Şubesinde tanımlı  ... hesaba ödenmesi gerekmektedir.

Ödeme dekontunda, açıklama kısmı mutlaka aşağıdaki şekilde olmalıdır. 

"USB Konferansı ücreti Birinci Yazar İsmi"

Katılım ücreti ödemeleri :

1-20 Haziran 2021 tarih aralığında yapılacaktır. Lütfen bu tarihten önce ve sonra ödeme yapmayınız.

Kongre hesap numaralarımız 1-20 Haziran tarihleri arasında yayında olacaktır.

Ödeme miktarı, bildiri gönderim tarihi göz önünde tutularak hesaplanacaktır.

 

Tüm Katılımcılar (5 Mayıs 2021’e Kadar)

 

150 TL

 

 

Tüm Katılımcılar (6 Mayıs 2021 ve Sonrası)

 

450 TL

 

 

Türkiye Dışı Katılımcı (5 Mayıs 2021'e Kadar)

 

30 $

 

Türkiye Dışı Katılımcı (6 Mayıs 2021 ve Sonrası)

 

100 $

 

Sonraki Bildiriler (Aynı Yazar Grubu)

Tüm Katılımcılar : 150 TL

Türkiye Dışı Katılımcılar: 30 $