English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı IV

Akademik camianın ve iş dünyasının saygıdeğer üyeleri, kıymetli paydaşlarımız,

Sizleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 5-6 Temmuz 2024 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek olan 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı’na davet ediyoruz!

>Bu yıl konferansımız Dördüncü Endüstri Devrimi, bileşenleri ve dijitalleşmenin sosyal bilimlerdeki etkileri üzerine odaklanmıştır. Dördüncü Endüstri Devrimini karakterize eden teknolojik ve dijital dönüşüm, kamu ve özel sektörün her seviyesinde sosyoteknik ekosistemlerin profilini olduğu kadar toplumu da değiştirirken konunun teknoloji temelli yönlerine daha fazla ağırlık verildiği, sosyal bilimlerdeki etkilerinin araştırılmasında hala büyük boşluklar olduğu görülmektedir. Oysaki Endüstri 4.0 ve bileşenlerinin sosyal bilimlerin farklı disiplinleri için taşıdığı risk ve fırsatlar, bunun yanı sıra etkileri ve etkileşimi, bilimsel olarak araştırmaya değer pek çok problemi de beraberinde getirmiş, söz konusu problemlerin çözümüne yönelik olarak gerçekleştirilecek bilimsel çalışmalara olan ihtiyaç artmıştır.

Bu bağlamda Konferansımız, “Endüstri 4.0 ve Dijitalleşmenin Sosyal Bilimlerde Yansımaları” ana teması altında listelenmiş ancak bunlarla sınırlı olmayan, tüm “sosyal bilimler” temalarıyla ilgilenen bilim insanı, araştırmacı, karar verici, uygulayıcı ve öğrencilerin araştırmalarını ve teorik katkılarını paylaşabileceği, gözden geçirebileceği ve tartışabileceği bir platform sunmaktadır.

4. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı’na değerli katkılarınızı bekliyoruz. Katılımlarınız bizleri onurlandıracaktır.

YAYIN OLANAKLARI

  • Yönetim Bilimleri Dergisi Konferans Özel Sayısı (Endeksler: TR Dizin, Index Copernicus, EBSCO..)

Not: Konferans özel sayısına gönderilecek çalışmaların konferans ana teması ile ilgili olması gereklidir. (Çalışmalar hakem sürecinden geçirilecektir.)

  • Biga İİBF Dergisi (Çalışmalar hakem sürecinden geçirilecektir)
  • Uluslararası Uygulamalı Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (Çalışmalar hakem sürecinden geçirilecektir)
  • Konferans ISBN’li Tam Metin Bildiri Kitapçığı
  • Konferans Özet Metin Kitapçığı

Detaylı bilgi için http://usbkonferansi.comu.edu.tr/

Devamını Oku..