English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı III

Tanıtım

IBF 100 yil

Değerli Meslektaşlarımız ve Kıymetli Paydaşlarımız,

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 5-6 Temmuz 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı III düzenlenecektir.

2023 yılı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100.yılı, Türk milleti için büyük önem arz etmektedir. 29 Ekim 1923’de saat 20.30’da Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim şekli olarak Cumhuriyet ilan edilmiştir. Yüksek ahlaki değer ve niteliklere sahip bir idare olan Cumhuriyetin Büyük Millet Meclisi’nde ilan edilmesi ile, Türk tarihinde yeni bir dönem açılmıştır. Millet, Devleti yönetecek kişileri kendisi seçerek, kendi iradesini kendi eline almıştır ve egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milleti’nin olmuştur. 

Bu bağlamda sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden konu ile ilgilenen araştırmacıları bir araya getirerek, Cumhuriyetimiz’in 100. yılında sosyal, ekonomik ve politik meseleleri ve uygulanacak politikaları farklı yönleriyle ele alınmasını sağlamak üzere, bu yılki konferansın ana teması “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında, Sosyal, Ekonomik ve Politik Meseleleri ve Uygulanan Politikalar” olarak belirlenmiştir.

Konferansa katılımınız bizi onurlandıracaktır.

Saygılarımızla

                                                                                  Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN

                                                                                  Düzenleme Kurulu Başkanı

 

Ana Tema; Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında, Sosyal, Ekonomik ve Politik Meseleleri ve Uygulanan Politikalar

   

Alt Temalar;

Yeni Ekonomi

Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikaları

İnsan Kaynakları Yönetimi

Türkiye’de E-Ticaret

Türkiye’de Bilişim Sektörü

Türkiye’de Inovasyon

Yeni İktisat Politikası

Türkiye’de Beşeri Sermaye

Enformasyon

Türkiye’de Ar-Ge ve Yenilik

Dijital Ekonomi ve Kripto Varlıklar

Global Ekonomik Krizler

Türkiye’de Enerji

Türkiye’de KOBİ’ler

Türkiye’de Dijital Pazarlama

Türkiye’de Girişimcilik

Sosyal Medya Yönetimi

Türkiye’de Endüstri 4.0

Değişim Yönetimi

Risk Yönetimi

Türkiye’de Çalışma İlişkileri

Bilgi, İktidar ve Devlet

Kamu Yönetimi

Türkiye’de E-Devlet Uygulamaları

Bilgi Felsefesi

Bilgi Güvenliği

Hukuk

Türkiye’de Elektronik Suç ve Cezalar

Siber Savaş

Siber Saldırı ve Diplomasi

Küresel Silahlanma

Küreselleşme ve Uluslararası Göç

Çatışma Çözümü

Medya ve İletişim

Küreselleşme

Türkiye’de Tarım

Türkiye’de Sanayi

Türkiye’de Hizmetler Sektörü

Türkiye’de Mali Sektör

Türkiye’de İstikrar Programları

Ekonomik Krizler ve Türkiye

 

Türkiye’de Dış Ticaret

Türkiye’de Dış Borçlanma

Savaş Yılları

Savaş Ekonomisi

Veri Madenciliği ve İçerik Yönetimi

Veri Bilimi

Büyük Veri

Finansal Veri Analizi

Türkiye’de Vergi Düzenlemeleri

Türkiye’de Yasal Düzenlemeler

Türkiye’de Kamu Harcamaları

Türkiye’de Kamu Politikaları

Türkiye’de Maliye Politikaları

Türkiye’de Toplumsal Sorunlar

Türkiye’de Çevre Ekonomisi

Biyoenerji

Uluslararası Çevre Hukuku

Yeşil Düşünme

İklim Değişikliği

Türkiye’de Sürdürülebilir Kalkınma

Türkiye’de Ulaşım ve Lojistik

Türkiye’de Turizm

Türkiye’de Sağlık

Yapay Zekâ

Cumhuriyet Dönemi Sosyo Ekonomik Durum

Uluslararası Kuruluşlar

Avrupa Birliği

Türkiye’de Göç

Doğal Kaynaklar

Kurumsal Sürdürülebilirlik

Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm

Türkiye’de Ekoloji

Türkiye’de Psikoloji

Teknoloji Transferi ve Teknolojik Bağımlılık

Türkiye’de Şirketleşme

Türkiye’de Devlet Anlayışı

Türkiye’de İstihdam

Sosyal Güvenlik

…İlgili Diğer Konular